Czas pracy

654

Dopuszczalne jest wprowadzenie układem zbiorowym pracy, innym porozumieniem zbiorowym opartym na ustawie, regulaminem pracy, statutem lub umową o pracę przerw niewliczanych do czasu pracy, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadami prawa pracy. Wynagrodzenie za czas przerwy przysługuje, jeżeli postanowienia tych aktów lub umów tak stanowią. Uchwała Składu 7 Sędziów SN z 09.10.1997 r. (III ZP 21/97, OSNAPiUS 1998/5/143) Sobota nie jest…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWzrosną świadczenia z pomocy społecznej
Następny artykułRezerwa subwencji oświatowej 2015 – czerwcowe terminy