Czy oskładkować odprawę pieniężną?

498

Czy od odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy – na podstawie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników nalicza się składki na ZUS?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!