Dodatek solidarnościowy a prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

23

Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1068) wprowadzono czasowe świadczenie w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy dla osób, które ucierpiały wskutek epidemii koronawirusa. Wspomniana ustawa reguluje także kwestie uprawnień osób posiadających prawo do dodatku solidarnościowego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!