Egzamin maturalny

457

Ogólne warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego zostały określone w przepisach art. 44zzb–44zzz u.s.o., natomiast uregulowania szczegółowe znajdują się w rozp. MEN z dn. 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223). Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są wymagania określone w podstawie programowej kształcenia…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!