Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego?

400

Proszę o pomoc w naliczeniu podstawy wynagrodzenia urlopowego. W naszej firmie wlicza się następujące składniki: płaca zasadnicza, premia, dodatek funkcyjny, dodatek za nadgodziny. Czy dzielimy to na liczbę godzin faktycznie przepracowanych łącznie z nadgodzinami, czy liczbę godzin wynikającą z miesiąca, na przykład płaca zasadnicza, premia, dodatek funkcyjny, dodatek za nadgodziny z 3 ostatnich miesięcy?
Ponadto do podstawy wynagrodzenia za urlop wlicza się nadgodziny. Na ile godzin dzielimy takie wynagrodzenie, jeśli w miesiącu pracownik przepracował 160 godzin plus 8 nadgodzin? 

Stosownie do treści art. 172 Kodeksu pracy „za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.” W praktyce problemem może być ustalenie tego wynagrodzenia, jeśli pracownik oprócz pensji zasadniczej otrzymuje również inne składniki wynagrodzenia (premie, prowizje, dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny itp.).

Zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!