Jak opodatkować przychody z reklamy internetowej?

9

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2021 r. (data wpływu 9 czerwca 2021 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r. (data wpływu 1 września 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia wysokości stawki opodatkowania z prowadzonej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia wysokości stawki opodatkowania z prowadzonej działalności. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r. (data wpływu 1 września 2021 r.).

We wniosku po jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie dzierżawy powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej. Zamierza On oddać do zarządzania całą dostępną powierzchnię strony internetowej tylko jednemu przedsiębiorstwu, sam nie będzie musiał wykonywać żadnych dodatkowych działań. Wszystkie niezbędne czynności technologiczne, czy związane z poszukiwaniem reklam będą należeć do tego przedsiębiorstwa. Fakturę za dzierżawę powierzchni reklamowej będzie wystawiał raz w miesiącu, a jej wartość będzie uzależniona od ilości tzw. odsłon. Działalność usługowa Wnioskodawcy będzie sklasyfikowana w PKD pod symbolem 63.12.Z – Działalność portali internetowych, a w klasyfikacji PKWiU 63.11.20 „Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie – PKWiU z 2015 r., natomiast symbol 63.11.30 jest zgodny z PKWiU z 2008 r. Wnioskodawca nadmienia, że wystąpił do Urzędu Statystycznego …. o ustalenie PKWIU i PKD dla świadczonych przez Niego usług, ale nie otrzymał jeszcze oficjalnej interpretacji. W 2021 r. składając wniosek o wpis działalności gospodarczej do CEiDG wybrał On opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w art. 6 do 22 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto, Wnioskodawca nie spełnia wszystkich warunków, o których mowa w art. 8 wymienionej wyżej ustawy. Odpłatne udostępnianie powierzchni na cele reklamowe na własnych stronach internetowych, wykonywane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Uzyskiwane przychody zamierza On opodatkowywać stawką 8,5% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wysokości stawki ryczałtu za odpłatne udostępnianie powierzchni na własnej stronie internetowej na cele reklamowe, czy prawidłowa jest stawka 8,5%, czy też 15%.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!