1. Skoro spółka na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego (art. 845 k.c.) mogła dysponować przekazanym jej towarem dokonując jego sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek zobowiązana był do rozpoznania przychodów z tytułu tej sprzedaży zgodnie z art. 12 ust.3 i 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

2. Przesunięcie momentu ustalania przychodu podatkowego na późniejszy okres określone w art. 12 ust. 4c tej ustawy dotyczy wyłącznie transakcji w nim wskazanych (sprzedaż krótka papierów wartościowych) i nie może zostać rozciągnięta na jakiekolwiek inne transakcje zawierane przez podatnika nie związane z tego rodzaju obrotem.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUstawa o Sądzie Najwyższym
Następny artykułOdsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w II kw. 2018 r.