k.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe (art. 921[1]-921[16])

534

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!