k.p.a. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-60)

830

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2185 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 09.11.2022 r. — dotyczy art. 37. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!