k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 716-729)

531

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!