k.p.c. – Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne – Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758-843)

704

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1550 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.01.2024 r. — dotyczą art. 833. Dział I Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności Art. 758. Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Art. 7581….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!