k.p.c. – Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne – Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758-843)

654

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Dział I Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności Art. 758. Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Art. 759. § 1. Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów. § 11. Czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!