k.p. – Dział II. Stosunek pracy (art. 22-77)

1113

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1510 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. § 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w §…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!