Kary porządkowe

691

Z zasady równych praw pracowniczych z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków (art. 112 k.p.) nie wynika powinność stosowania przez pracodawcę takich samych sankcji prawa pracy wobec pracowników dopuszczających się podobnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Wyrok SN z 15.12.2004 r. (I PK 79/04, OSNAPiUS 2005/15/225) Obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy tylko zawiadomienia pracownika o udzieleniu kary porządkowej, a nie jej…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział I. Przepisy ogólne (art. 61[7]-61[8])
Następny artykułk.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział. V. Separacja (art. 61[1]-61[6])