Kary porządkowe

700

Z zasady równych praw pracowniczych z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków (art. 112 k.p.) nie wynika powinność stosowania przez pracodawcę takich samych sankcji prawa pracy wobec pracowników dopuszczających się podobnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Wyrok SN z 15.12.2004 r. (I PK 79/04, OSNAPiUS 2005/15/225) Obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy tylko zawiadomienia pracownika o udzieleniu kary porządkowej, a nie jej…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!