Kiedy można zrobić korektę niezapłaconych faktur VAT

391

Czy Wnioskodawczyni może skorygować cały podatek należny wynikający z faktur wystawionych na rzecz dłużnika, jeśli zachowane zostaną wymogi, o których mówi art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?

 

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!