Korekta faktur wewnętrznych VAT

425

Czy w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących celem skorygowania VAT wykazanego nienależnie na fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania towarów, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT – 7 za okres, w którym wystawione zostały korekty tych wewnętrznych faktur?

 

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!