Korespondencja cyfrowa: Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

Doręczenie elektroniczne będzie stanowić metodę prawnie skuteczną na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

35

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Jej celem jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość – bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy. Domyślny sposób wymiany niniejszej korespondencji stanowić ma publiczna usługa…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!