Koszty funkcjonowania więziennej służby zdrowia będą niższe

378

Racjonalizację wydatków budżetu państwa na działalność podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości przewiduje nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 7 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1697).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!