MFiPR: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Fundusze Europejskie wesprą rozwój zielonych inwestycji.

7

Ponad 25 mld euro Polska będzie mogła przeznaczyć m.in. na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, budowę dróg, rozwój kolei oraz ochronę środowiska i zdrowia – wiceminister Waldemar Buda zaprezentował założenia nowego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

FEnIKS stanowi kontynuację programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), największego programu finansowanego z Funduszy Europejskich, nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej.

Będziemy kontynuować inwestycje w wspierające ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. FEnIKS uwzględnia również nowe wyzwania i priorytety, wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, przed którymi stoi cała Europa – wyjaśnił wiceminister Buda.

Program skupi się na realizacji wybranych celów Polityki Spójności, dotyczących bardziej zielonej, lepiej połączonej i bardziej społecznej Europy. Jednym z priorytetowych działań w obszarze adaptacji do zmian klimatu jest rozwój terenów zielonych w miastach.

Wiceminister przypomniał, że Polska wynegocjowała około 170 miliardów euro z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027.

To historyczny budżet, który z pewnością przyczyni się do odbudowy naszej gospodarki po pandemii oraz pobudzi rozwój Polski. Sięgnięcie przez samorządy po te środki da szanse na nowe inwestycje i wzrost poziomu życia mieszkańców – zauważył.

Dodał, że Podkarpacie otrzyma w nowej perspektywie finansowej w kopercie regionalnej przynajmniej 1,661 mld euro. Region będzie korzystał także z  środków w ramach programu dla Polski Wschodniej, a także z Funduszu Odbudowy i unijnych programów krajowych.

Program FEnIKS powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W prace zaangażowani są przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, środowisk naukowych, administracji samorządowej i rządowej. Prezentacja projektu Programu FEnIKS oraz konsultacje społeczne planowane są na przełomie czerwca i lipca 2021 r.

Konferencja „Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  – szansą na finansowanie samorządowych przedsięwzięć rozwojowych” została zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego. W wydarzeniu wzięli udział również wiceministrowie klimatu i środowiska oraz infrastruktury, a także samorządowcy z Podkarpacia.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!