Nowy wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą z KRUS

381

W Dzienniku Ustaw pod poz. 860 opublikowano rozp. MRiRW z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31.07.2013 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!