Od Redakcji…

3

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks wyborczy(skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 11.10.2023 r. ogłoszonego w Dz.U. z 2023 r. pod poz. 2408 oraz zmian opublikowanych w Dz.U. z 2024 r. poz. 721….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!