Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%

17

Stawki VAT w wysokości 8 i 23% zostaną z nami na dłużej. Ich obniżenie ma nastąpić wówczas, gdy poprawi się kondycja finansów publicznych.

8 października 2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID, która m.in. zawiera przepisy odraczające powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7%.

Przypomnijmy, stawki VAT zostały podwyższone tymczasowo o 1% w 2010 roku (z 22 na 23% i z 7 na 8%). Początkowo wyższa stawka miała obowiązywać od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku. Od tego czasu termin obowiązywania wyższych stawek był kilkakrotnie przedłużany.

Niestety, jak tłumaczy resort finansów, ze względu na pandemię COVID-19 powrót do niższych stawek nie jest na razie możliwy.

Konieczność zapewnienia środków na walkę z pandemią COVID-19 i wspieranie ożywienia gospodarczego przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej wymaga odroczenia powrotu do obniżonych stawek VAT – czytamy w wyjaśnieniu MF.

Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w projekcie nowelizacji Ustawy budżetowej na rok 2020 oraz w projekcie Ustawy budżetowej na rok 2021, niższe dochody podatkowe, a także wydatki na powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, doprowadzą do wzrostu deficytu i długu publicznego.

Powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

  • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa w standardowej wersji (art. 112aa ustawy o finansach publicznych),
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją finansów publicznych, co jest uzasadnione tym, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa.

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!