Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – rozporządzenia do konsultacji

698

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych wysłane zostały projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!