Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

6

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń mających ułatwić rozliczanie podatku od towarów i usług. Całość pakietu obejmuje kilkanaście zmian, które zdejmą z przedsiębiorców wiele obowiązków.

Ważną dla firm zmianą będzie ułatwienie korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności w VAT. Pakiet przewiduje m. in. wprowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach, przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników.

“Przyjęcie pakietu przez Radę Ministrów to dobra informacja dla przedsiębiorców. Uproszczenia, które w nim zawarliśmy, pozwolą m.in. na zwiększenie elastyczności realizacji prawa do odliczenia VAT. Pierwszy pakiet SLIM VAT wszedł w życie w styczniu tego roku. To jest drugi zestaw rozwiązań, które ułatwią życie podatnikom. Proponujemy m. in. możliwość składania oświadczenia wyborze opodatkowania nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym. Poprawiamy też płynność firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Co ważne, zaakceptowane przez Rząd uproszczenia są efektem dialogu z biznesem, odpowiadają na jego realne potrzeby. Wynikają z głosów pojedynczych przedsiębiorców oraz ich przedstawicieli – potrzebę ich wdrożenia zgłaszali m. in. Rzecznik MŚP, Konfederacja Lewiatan i Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji”.

– wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

SLIM VAT2 inne ważniejsze rozwiązania:
  • Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych;
  • Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku; Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania;
  • Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd;
  • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji;
  • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
  • Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
  • Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
  • Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!