Pakiet SLIM VAT od 2021 r.

26

Zmiany dotyczące fakturowania, ułatwień dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców – to zmiany, które chce wprowadzić rząd poprzez tzw. pakiet SLIM VAT i rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT.

Pakiet SLIM VAT

Pakiet zawiera rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. SLIM VAT Jest programem pilotażowym. Powstał w wyniku dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. Jest odpowiedzią na postulaty rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności.

SLIM VAT wprowadza zmiany w czterech obszarach:

  • fakturowanie – likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.
  • ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy.
  • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
  • korzyści finansowe dla przedsiębiorców – wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.
Rozwiązania doprecyzowujące

Rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT to zmiany między innymi w obszarach: Tax Free, WISMPP.

W zakresie Tax Free wprowadza się elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym, a dla budżetu państwa uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany w Tax Free oznaczają też wprowadzenie obowiązku stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym.

W zakresie WIS wprowadza się:

  • korzystne dla podatników rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU,
  • ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania,
  • 5-letni okres ważności WIS.

Z kolei zmiany doprecyzowujące dotyczące m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT mają ułatwić podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

Zmiany doprecyzowujące dotyczące nowego JPK_VAT polegające na wprowadzeniu – w zakresie kar za błędy w ewidencji – odesłania do stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa mają na celu zapewnienie jednolitej procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT.

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!