Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2019

1150

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 2859,00 zł 675,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 5071,41 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) ** jest to stawka ustalana na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!