Podstawa wypłaty wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej

420

Jesteśmy spółką z o.o. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników została powołana Rada Nadzorcza oraz przyznano jej członkom wynagrodzenie. Czy powyższa Uchwała wystarczy do wypłacania członkom Rady wynagrodzenie?
W jednym z biuletynów informacyjnych było napisane, że oprócz Uchwały, Spółka powinna każdorazowo zawierać umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie) z członkami Rady, aby móc wypłacać wynagrodzenie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRodzaje umów o pracę i terminy ich wypowiedzenia
Następny artykułTK: praca na umowę zlecenia w trakcie L4 pozbawia ubezpieczonego prawa do zasiłku