Poziom bezpieczeństwa w szkole to także informacja publiczna

467

Skuteczność działań szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także skuteczność obowiązujących w szkole metod wychowawczych jest informacją publiczną. Każdy obywatel ma prawo żądać od dyrektora szkoły udostępnienia informacji dotyczących przypadków pobić, uszkodzeń ciała czy agresji słownej, współpracy szkoły z policją i sądem rodzinnym. Takie wnioski płyną z wyroku NSA z dn. 05.11.2010 r. (I OSK 1469/10). Dziś, gdy problematyka przemocy w szkole skupia tak dużą uwagę opinii publicznej, warto przypomnieć to jakże ważne orzeczenie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!