Pracownicy publicznych służb zatrudnienia – usunięcie ograniczeń w dostępie do stanowisk pracy

306

Z dniem 23.08.br. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), które przewidują usunięcie ograniczeń w dostępie do następujących stanowisk pracy: pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. programów, lidera klubu pracy, doradcy EURES i asystenta EURES.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!