Premie pracownicze – moment zaliczenia do kosztów

395

Czy premie wypłacane pracownikom są kosztem podatkowym Spółki w roku, w którym stają się należne, to jest w roku, w którym dokonana zostanie oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym Spółki?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!