Przedszkola nie zostaną objęte subwencją oświatową

316

W dniu 24 lipca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21) dotyczącego objęcia edukacji przedszkolnej subwencją oświatową.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!