Punkty przedszkolne zorganizują wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

294

Od 1 września 2013 r. każde małe dziecko, u którego stwierdzono niepełnosprawność, będzie mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju także w innych formach wychowania przedszkolnego. MEN dostosuje do tej zmiany przepisy wykonawcze z 2009 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!