Rozp. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

595

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2514 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2514 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!