Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami szkoły niebędącymi nauczycielami

376

Pracownicy niepedagogiczni są zatrudniani w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t. na podstawie umów o pracę. Do rozwiązywania tych umów zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy. Regulacje k.p. stosuje się również do nauczycieli – ale tylko w zakresie nieuregulowanym przez KN.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!