Stan zdrowia w Polsce

6

W 2020 r. Polska straciła 1,4 roku średniego dalszego trwania życia w stosunku do 2019 r. z powodu zgonów spowodowanych pandemią COVID-19 – wynika z najnowszego profilu systemu ochrony zdrowia. Dokument został zaprezentowany podczas cyklu „Środy o zdrowiu z Komisją Europejską”, realizowanego wspólnie przez Przedstawicielstwo KE w Polsce oraz Serwis Zdrowie PAP.

13 grudnia br. Komisja opublikowała Raport Towarzyszący 2021 oraz krajowe sprawozdanie Polska. Profil systemu ochrony zdrowia 2021. Dokumenty te zaprezentowali goście spotkania z cyklu „Środy o zdrowiu z Komisją Europejską” realizowanego wspólnie przez Przedstawicielstwo KE w Polsce oraz Serwis Zdrowie PAP:

  • Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński, współautorka raportu „Polska. Profil systemu ochrony zdrowia 2020-2021” oraz
  • dr Andrzej Ryś, dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w Komisji Europejskiej.

Relacja ze spotkania niedługo na stronie: https://zdrowie.pap.pl/zdrowie-w-ue.

W ramach inicjatywy Komisji Europejskiej “Stan zdrowia w UE” co 2 lata przedstawiany jest Raport Towarzyszący wraz z krajowymi profilami ochrony zdrowia, aby przybliżyć odbiorcom aktualny stan wiedzy na temat zdrowia w UE i tendencji, które są obecne w większości, jeśli nie we wszystkich państwach członkowskich UE. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do informacji na temat systemów opieki zdrowotnej, wiedzy fachowej i najlepszych praktyk osobom zajmującym się kształtowaniem polityki w dziedzinie zdrowia. Profile są rezultatem wspólnych wysiłków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Ochrony Zdrowia, we współpracy z Komisją Europejską. Celem cyklu jest stworzenie środka służącego do wzajemnego uczenia się i dobrowolnej wymiany informacji, z którego mogą korzystać zarówno decydenci, jak i osoby mające wpływ na politykę.

W części 1 Raportu Towarzyszącego 2021 przedstawiono rozdział poświęcony odporności europejskich systemów opieki zdrowotnej w obliczu pandemii COVID-19. Analiza koncentruje się wokół trzech głównych wniosków:

  • Zrozumienie dalekosiężnych skutków pandemii COVID-19 na zdrowie. Złożone, bezpośrednie i pośrednie skutki pandemii COVID-19 na zdrowie są jedynie częściowo wychwycone przy pomocy obecnie dostępnych wskaźników. Do pełnego zrozumienia tych kwestii konieczne będzie dalsze gromadzenie i analiza danych w nadchodzących latach.
  • Uwzględnienie korzyści płynących z innowacji cyfrowych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. Pandemia COVID-19 spowodowała masowe przyspieszenie wykorzystania narzędzi cyfrowych w dziedzinie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. W następstwie pandemii ocena skuteczności, opłacalności i ogólnego wpływu tych narzędzi będzie miała zasadnicze znaczenie dla wykorzystania i utrzymania wykorzystania tych technologii cyfrowych w perspektywie długoterminowej.
  • Ponowne przemyślenie strategii i planowania pracowników służby zdrowia po pandemii COVID-19. Utrzymujący się od dawna problem niedoboru pracowników służby zdrowia wyraźnie uwypuklił się w szczytach pandemii w większości europejskich systemów opieki zdrowotnej. Budowanie odporności w zakresie personelu służby zdrowia będzie wymagało podjęcia działań w oparciu o wiele czynników, w tym bardziej zaawansowanego planowania siły roboczej i zwiększenia inwestycji w innowacje w zakresie łączenia umiejętności w połączeniu z trwałą ekspansją siły roboczej.

W drugiej części sprawozdania przedstawione są główne wnioski z 29 krajowych profili zdrowotnych przygotowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej. Każdy profil zdrowotny kraju zawiera: krótką syntezę stanu zdrowia w kraju; czynniki wpływające na zdrowie (koncentracja na behawioralnych czynnikach ryzyka); opis organizacji systemu ochrony zdrowia, analizę skuteczności, dostępności i odporności każdego systemu opieki zdrowotnej.

Źródło: https://ec.europa.eu/

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułMoment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty zaliczki za najem
Następny artykułBon turystyczny ważny dłużej