Standardy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych

420

Kształcenie, dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzone jest w:

  • szkołach wyższych,
  • placówkach doskonalenia nauczycieli.

Wymaga podkreślenia, że zgodnie z art. 70b ust. 1 KN doskonalenie nauczycieli może odbywać się także za granicą, na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na za proszenie podmiotów zagranicznych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!