Nauczyciele – doradcy metodyczni

Doradztwo metodyczne jest istotnym czynnikiem podnoszenia jakości nauczania w szkołach i placówkach oświatowych, przyczynia się także do zwiększenia efektywności pracy nauczycieli. Doradcy metodyczni odgrywają ważną rolę w koncepcji kompleksowego wspomagania pracy szkół.

480

Zakres i formy pracy doradcy metodycznego Zgodnie z § 12 ust. 4 rozp. MEN z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045) w publicznej placówce doskonalenia mogą być zatrudnieni nauczyciele-doradcy metodyczni. Do zadań takiego doradcy należy – w myśl § 24 ust. 1 cyt. rozp. – wspomaganie nauczycieli…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!