Centrum kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego

Centrum kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego – to jednostki organizacyjne funkcjonujące w obszarze kształcenia ustawicznego. Ich zadania i cele określa rozp. MEN z dn. 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

444

Centrum kształcenia ustawicznego Publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego. Tego typu placówka prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kursie umiejętności zawodowych, kursie kompetencji ogólnych oraz innym kursie umożliwiającym uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPlacówki doskonalenia nauczycieli
Następny artykułZUS kontroluje umowy zlecenia