Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. 8/16/2012

463

Przepis art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym jest przepisem określającym normy kompetencyjne dla Wójta gminy i nie może w związku z powyższym stanowić podstawy prawnej do podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozstrzygnięcia o udzieleniu pożyczki krótkoterminowej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!