Wyjaśnienie RIO w Kielcach z 15 marca 2012 r. /Obniżenie z mocą wsteczną ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego/, sygn. WI-44/1303/2012

531

Rada gminy może w ciągu roku podatkowego podjąć uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego, nadając jej moc wsteczną, od początku roku.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!