Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. 3.59.2012

486

Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy. Remont kapliczki niewpisanej do rejestru zabytków ani zakupu tablic adresowych na domy mieszkalne do nich nie należy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. 4/407/2012
Następny artykułRozp. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach