Ulga na dzieci za 2015 rok

424

Czy podatnik, który płaci za niski podatek, by odliczyć pełną ulgę, może otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem a kwotą odliczoną – w zeznaniu podatkowym? Czy zwrot nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Obecnie rodzina z jednym dzieckiem może maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym 1.112,04 zł; z dwójką dzieci – 2.224,08 zł; z trójką – 4.224,12 zł; z czwórką – 6.924,12 zł, a z pięciorgiem – 9.624,12 zł. Rodzice jednego dziecka mogą skorzystać z ulgi, jeżeli ich dochód nie przekracza 112.000 zł rocznie.

Zgodnie z treścią art….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!