Umarzanie zaległych składek

397

  Przesłanki umożliwiające umorzenie należności Zgodnie z art. 28 ust. 1 s.u.s. należności z tytułu składek ubezpieczeniowych mogą być umarzane przez ZUS: w całości lub w części. W art. 30 s.u.s. zawarto istotne ograniczenie w możliwości umarzania składek ubezpieczeniowych, a mianowicie gdy płatnik zatrudniał pracowników (ubezpieczonych) umorzenie należności z tytułu składek może dotyczyć jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez płatnika…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!