zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Składki na ubezpieczenie

Płatnicy składek otrzymają informację o stanie ich rozliczeń za 2021 r.

ZUS rozpoczął informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2021 rok. Płatnicy otrzymają informacje o saldzie ich kont oraz o rozliczeniu wpłat dokonanych w 2021 r. na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Informacje zostaną udostępnione na Platformie Usług...

Składki na ubezpieczenia rolników w I kwartale 2022 r.

W Monitorze Polskim pod poz. 1158 została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2022 r. wynosi 60,00...

KRUS: zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2022 r. podwyższeniu ulegają: ...

Polski Ład: Podwójna składka zdrowotna za etat i działalność

Ministerstwo Zdrowia: składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie opłacana przez pracownika, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,...

GUS: Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.

W 2020 r. trwanie życia w zdrowiu wyniosło 59,2 roku dla mężczyzn i 63,1 roku dla kobiet, oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 0,5 i 0,2 roku. Redukcja ta w głównej mierze była związana ze skróceniem...

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.

W Polskim Ładzie przewidziano zmiany dotyczące wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, jej rozliczenia i opłacenia. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a składki ZUS

Jeśli pracodawca wypłaca ryczałt w stałej miesięcznej wysokości za pranie odzieży roboczej, bez względu na wysokość faktycznych kosztów, to taka wypłata stanowi podstawę wymiaru składek, nawet jeśli została nazwana ekwiwalentem - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w piśmie z dnia...

Ważne zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach od 1 stycznia 2022 r.

Od nowego roku zmienią się przepisy dotyczące zasad obejmowania i ustawania ubezpieczeń dobrowolnych – emerytalnego, rentowych i chorobowego. Nieterminowe opłacenie składek nie będzie już powodowało ustania tych ubezpieczeń. Objęcie i ustawanie ubezpieczeń Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi tylko na podstawie zgłoszenia złożonego...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2021 r.

W dniu 19 października 2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale 2021 r. (M.P. poz. 962). Wynagrodzenie to wykorzystywane jest m.in. do ustalenia wysokości składki na...

Uwaga! Ważne zmiany w ubezpieczeniach: m.in. zasiłek chorobowy tylko przez 91 dni

System ubezpieczeń społecznych czekają poważne zmiany. Część z nich już weszła w życie 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od...

Najnowsze

Resort finansów prezentuje podatkowy Polski Ład w pigułce

Ministerstwo Finansów zaprasza do zapoznania się z podręcznikiem po największej od trzydziestu lat reformie systemu podatkowego w Polsce. ...

Polski Ład: Livechaty też w tym tygodniu

Eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu, w tym...

Szkoły: „Laboratoria Przyszłości” – rozwój edukacji cyfrowej

W ostatnim czasie rząd przeznaczył ogromne środki na rozwój szkół. – Rząd przeznaczył duże środki na cyfryzację szkół, na...

Popularne