zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Składki na ubezpieczenie

Uwaga! Ważne zmiany w ubezpieczeniach: m.in. zasiłek chorobowy tylko przez 91 dni

System ubezpieczeń społecznych czekają poważne zmiany. Część z nich już weszła w życie 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od...

Zmiany w rejestracji i logowaniu do portalu PUE ZUS

ZUS zmienił sposób rejestracji i logowania do portalu PUE ZUS. Dotychczas, aby korzystać z profilu na portalu PUE ZUS należało podać obowiązkowo adres e-mail. Teraz można podać adres e-mail albo numer telefonu. Dane te muszą być unikalne – adres mailowy...

Do 30 września można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Na taką ulgę mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów. Czas na...

Co dalej z Polskim Ładem. Porozumienie przeciw podwyżce podatków

Sprzeciwiamy się gwałtownej podwyżce podatków - powiedziała we wtorek wiceminister rozwoju Anna Kornecka  z Porozumienia. Odniosła się w ten sposób do rozwiązań proponowanych w Polskim Ładzie. Nie wykluczyła wyjścia Porozumienia z koalicji w ramach protestu przeciwko podwyższaniu podatków.   Ministerstwo Finansów skierowało...

eZaświadczenie na portalu eKRUS

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń): zaświadczenia o okresach podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu rolników), w którym jest zawarta informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne...

Możliwości odliczenia od podatku dobrowolnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione...

Zmiany w formularzu o ulgę w opłacaniu składek

Od 1 lipca nie obowiązuje formularz RDU o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie zadłużenia z tytułu składek na raty. Przedsiębiorcy, którzy mają problem z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne mogą za pośrednictwem platformy PUE ZUS składać wnioski, które...

Składki na ubezpieczenia rolników w III kwartale 2021 r.

W Monitorze Polskim z dnia 2 czerwca 2021 r. pod poz. 522 została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika...

Ulgi dla przedsiębiorców i Mały ZUS Plus

„Mam problem z ustaleniem czy należy mi się mały ZUS? Otóż, chce otworzyć własną działalność i skorzystać z małego ZUS, tylko czy mi się należy, jeżeli pracowałam na umowę o pracę w firmie oraz prowadziłam własną działalność, którą zamknęłam,...

Znamy wysokość rocznej kwoty granicznej dla rolników za 2021 rok

Wiemy już, jaka będzie wysokość rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2021 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W Monitorze Polskim pod pozycją 472 opublikowano obwieszczenie MRiRW z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej. Przypominamy,...

Najnowsze

Prowadzenie kursów i warsztatów w działalności gospodarczej

„Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie PKD 71.11.Z i 74.10.Z. W najbliższym czasie chciałabym rozszerzyć działalność o prowadzenie...

MF: Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną nadal funkcjonuje

Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej...

Narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczył w Konferencji „30 lat PFRON – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która...

Popularne

Rozp. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1871 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1800 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o...

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1842 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Ogłoszenie naboru do programu Laboratoria Przyszłości

– Chcemy stworzyć w każdej szkole podstawowej laboratoria przyszłości, czyli nowoczesne pracownie, robotyczne, techniczne, tak żeby dzieci mogły odkrywać sobie swoje talenty i rozwijać...