Uprawnieni do emerytur i rent „mundurowych” – wyłączenie prawa do świadczeń chorobowych

20

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie nowe rozwiązania w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zmiany dotyczą m.in. świadczeń chorobowych przysługujących określonym grupom ubezpieczonych. W ramach nowelizacji uregulowano kwestie przysługiwania niektórych świadczeń chorobowych osobom mającym ustalone prawo do tzw. emerytur i rent mundurowych.

Przepisy objęte zmianami oraz podstawa prawna nowelizacji

Zmianami objęto postanowienia ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z  2021 r, poz. 1133), dalej jako „ustawa zasiłkowa”. Przepisy nowelizujące zawarto natomiast w ustawie z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1621), określanej dalej mianem „nowelizacji”.

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego

Art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej stanowi, iż zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu wspomnianej niezdolności powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProwadzenie kursów i warsztatów w działalności gospodarczej
Następny artykułRezygnacja z ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej