Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

1062

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.581 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 581 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej; 3) obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta; 4) tryb…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!