Wstępne szacunki PKB i zatrudnienia w trzecim kwartale 2020 r.

9
Wzrost PKB

W trzecim kwartale 2020 r. sezonowo wyrównany PKB wzrósł w porównaniu z poprzednim kwartałem, o 12,6% w strefie euro i o 11,6% w UE – takie wstępne szacunki opublikował Eurostat.

Z przedstawionych danych wynika, że jest to zdecydowanie największy wzrost zaobserwowany od czasu rozpoczęcia zbierania danych w 1995 r., a także duży wzrost w porównaniu z drugim kwartałem 2020 r., kiedy PKB w strefie euro spadł o 11,8% i o
11,4% w UE.

Wzrost zatrudnienia w strefie euro i UE

W III kwartale br. liczba pracujących wzrosła o 0,9% zarówno w strefie euro, jak i w UE
w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jest to duży wzrost w porównaniu z drugim kwartałem 2020 r., kiedy to zatrudnienie spadło o 2,9% w strefie euro i o 2,7% w UE.

źródło: EUROSTAT

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!