Wypłata świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

316

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy. Należy przypomnieć, iż obowiązki związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi dotyczą nie tylko pracodawców.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!