Zakres stosowania przepisów o zwolnieniach grupowych oraz definicja zwolnienia grupowego

413

Postępowanie dotyczące grupowych oraz indywidualnych zwolnień przeprowadzanych z przyczyn nieleżących po stronie pracowników uregulowano w przepisach ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zwolnieniach grupowych”. Wstęp Postępowanie dotyczące grupowych oraz indywidualnych zwolnień przeprowadzanych z przyczyn…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!