Zaliczka na podatek od dochodów za pracę w Belgii

Czy w świetle polskiego prawa podatkowego oraz UPO Wnioskodawca powinien na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obliczać i pobierać w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od dochodów tych pracowników za pracę wykonywaną na terytorium Belgii?

53

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2021 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 25 lutego 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 lutego 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. jako agencja pracy tymczasowej. W tym charakterze użycza pracowników tymczasowych na rzecz użytkowników, zarówno w Polsce, jak i w Belgii. Wnioskodawca posiada wszystkie niezbędne zezwolenia, także w Belgii, na prowadzenie takiej działalności.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!