Zasady opłacania składek na FGŚP

817

Obowiązek opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) ustanowiony został zapisem art. 9 ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 7), zwanej dalej „ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych”. Wspomniany obowiązek dotyczy pracodawców wymienionych w art. 2 ust. 1 powołanej ustawy – nieobjętych jednocześnie wyłączeniem…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!